Tartumaa kultuurikorraldajate arendus- ja koolitusprogramm Loov Tartumaa osalejateks on 25-liikmeline tuumikgrupp, kes on oodatud osalema kõikides programmi moodulites, ning lisaks eri sihtgrupid (noored, loomeettevõtjad, omavalitsuste arendusnõunikud, raamatukogutöötajad jt), kes on oodatud osalema neile suunatud sündmustel. NB! Programm on indikatiivne, teemad ja kavandatud toimumisajad võivad muutuda.

0.1. Veebimoodul: Programmi avalöök (8. aprill 2020)
0.2. Veebimoodul: Videokohtumiste läbiviimine. Sissejuhatus loomemajandusse (22. aprill 2020)
0.3. Veebimoodul: Kootsiv juhtimine (coaching leadership) (6. mai 2020)
0.4. Veebimoodul: Loovad linnad ja regioonid (20. mai 2020)
0.5. Veebimoodul: Loova linna kontseptsioon väikelinnades ja maapiirkondades (3. juuni 2020)
0.6. Veebimoodul: Tulevikustsenaariumid kultuurikorralduses (17. juuni 2020)

1. Moodul: Tartumaa kultuuriteekondade disainimise töötuba
17.-18. august 2020, Tigete Puhkekeskus, Kastre vald
Koolitajad: Markko Karu ja Ragnar Siil
Teemad: koolituse esimesel päeval antakse ülevaade teenusedisaini põhimõtetest ja tööriistadest. Teisel päeval tuleb osalejatel koos turismi- ja kultuurivaldkonna esindajatega töötada välja teenusedisaineri juhendamisel vähemalt ühe kultuuriteekonna detailne kirjeldus. Omavalitsuste loomemajanduse tegevuskavade vahetulemuste ülevaatamine ja uute ülesannete jagamine.  

2. Moodul: Projektide, muudatuste ja meeskondade juhtimine
22.-23. september 2020, Mäeotsa Puhketalus ja Tammistu Raamatukogus-Külakeskuses, Tartu vald
Koolitajad: Jorma Sarv ja Ragnar Siil
Teemad: protsesside ja inimeste juhtimise põhialused, muudatuste juhtimise mudelid, meeskondade arengufaasid, juhtimise ja eestvedamise eripärad. Omavalitsuste loomemajanduse tegevuskavade vahetulemuste ülevaatamine ja uute ülesannete jagamine.

3. Moodul: Tulemuslik kommunikatsioon ja meediasuhtlus
20.-21. oktoober 2020, Tartu Loodusmaja (20.10) ja TÜ raamatukogu konverentsikeskuse Tõstamaa saal (21.11)
Koolitajad: Ragnar Siil ja Märt Treier
Teemad: meeldejäävate esinemiste ja esitluste tegemine, veenva kõne mudel, strateegiline kommunikatsioon, edukad läbirääkimised, meediasuhtlus ja intervjuude andmine. Omavalitsuste loomemajanduse tegevuskavade vahetulemuste ülevaatamine ja uute ülesannete jagamine.

4. Moodul: Omavalitsuste loomemajanduse teekaartide ümarlauad
2.-5. november 2020, igas Tartumaa omavalitsuses
Moderaator: Ragnar Siil
Loov Tartumaa programmi lahutamatuks osaks on loomemajanduse teekaartide koostamine igas Tartumaa omavalitsuses. See tähendab, et teekaardid ei ole üldsõnalised, vaid lähtuvad iga paiga spetsiifikast ja prioriteetidest. Oktoobri lõpust detsembrini korraldatakse igas omavalitsuses ümarlauad, kuhu oodatakse lisaks programmi osalejatele ja omavalitsuse esindajatele ka kultuuri-, loomemajanduse-, turismi-, ettevõtluse-, hariduse-, noorsootöö-, spordi- ja teiste seotud valdkondade esindajaid. 

5. Moodul: Projektiideede häkaton - avatud kogu Lõuna-Eestile
19.-20. jaanuar 2021, koht täpsustamisel
Koolitajad: Ragnar Siil, Jorma Sarv ja Eva Leemet, lisaks projektimeeskondade mentorid
Moodul viiakse ellu koostöös Loov Eesti ja Loov Euroopa Eesti esindusega
Teemad: Loov Eesti ja Loov Euroopa eestvedamisel toimuv kultuuriprojektide häkaton Tartumaa, Põlvamaa, Võrumaa ja Valgamaa kultuurikorraldajatele ja eestvedajatele kultuurielu elavdamiseks ja mitmekesistamiseks omavalitsustes, maakonnaüleste algatuste käivitamiseks ja võimalusel 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna programmi rikastamiseks. Kultuuriprojektide arendamise lõuendi kasutamine. Tartumaa kultuuristrateegia uuendamine ning 2021. aasta tegevuskava koostamine.

6. Moodul: Reaalsus versus virtuaalsus - uued tehnoloogiad ja loomeettevõtluse trendid
16.-17. veebruar 2021, koht täpsustamisel
Teemad: Esimesel päeval räägime loomemajanduse rahvusvahelistest trendidest, ärimudelitest loomeettevõtluses, loomemajandust toetava keskkonna kujundamisest. Teisel päeval viiakse läbi TeamLab, mis toob kokku loomeinimesed, loovettevõtjad ja teiste valdkondade esindajad, et töötada välja suurema lisandväärtusega tooteid või teenuseid. Teisel päeval räägime virtuaalsetest keskkonadest, uute tehnoloogiate roll ja võimalused kultuurivaldkonnas, virtuaalreaalsus ja liitreaalsus, tehnoloogiate võimalused pakkuda uuel tasemel külastajakogemust.

7. Moodul: HÜPPELAUD - tulevaste kultuurijuhtide programm
13.-14. aprill 2021, koht täpsustamisel
Teemad: esimesel päeval toimub maakonna noortele suunatud algatus Hüppelaud, mille raames antakse kultuurijuhtimise alused tulevastele kultuurijuhtidele (noorte järelkasvu projekt). Teisel päeval loovmõtlemise tehnikate koolitus. 

8. Moodul: 21. sajandi raamatukogu Tartumaal
18.-19. mai 2021, koht täpsustamisel
Koolitaja: Jorma Sarv
Teemad: raamatukogude roll 21. sajandil, rahvaraamatukogude kvaliteedihindamise mudel, olulisemad kohalikud ja globaalsed trendid, mis mõjutavad raamatukogundust, uute teenuste arendamine, strateegiline planeerimine raamatukogus. Sündmus on lisaks tuumikgrupile suunatud Tartumaa  rahvaraamatukogude töötajatele. Omavalitsuste loomemajanduse tegevuskavade vahetulemuste ülevaatamine ja uute ülesannete jagamine.

9. Moodul: Kultuur ei tunne piire - rahvusvahelistumine ja kultuurieksport
15.-16. juuni 2021, koht täpsustamisel
Koolitajad: Ragnar Siil ja Jorma Sarv
Teemad: programmi kokkuvõttev moodul, kultuuriekspordi ja rahvusvahelistumise võimalused, omavalitsuste loomemajanduse tegevuskavade kokkuvõtted ja esitlused, programmi kokkuvõtted, Tartumaa kultuuristrateegia tegevuskava täitmise ülevaade.